werken in permanentie

Kathart Gallery.  Knokke  (B)

www.kathartgallery.com

 

Galeria Gaudi Madrid.(S)

www.gaudigaleria.wordpress.com

 

 Pjez.Unik Art Gallery . Antwerpen(B)

www.pjezunik.be

 

Swinnenstore . Sint -Niklaas (B)

www.swinnenstore.be

 

Galerie Kunst & Co Amstelveen (NL)

wwwkunstenco.nl

 

Gallery Smeliken Stokking Den Haag (NL)

www.smelik-stokking.nl

 

 

Galerie Molenhof . Weert (NL)

www.molenhof.nl

 

Kunsthuis Jan Mennen. Roggel (NL)

www.kunsthuisjanmennen.nl

 

 

 

 

 

2022 agenda

 

 

3 Juli.                     Kunstdorp Houtave B

 

6 Juli tot 10 Juli  ART KARLSRUHE

                                    internationale Art fair

                                    Duitsland

 

1 Aug tot 30 aug.   Galerie Sablon 'Art 

                                        Place du grand Sablon 2

                                         Brussel  B

 

12 Aug tot 28 aug   Zomer van Wechel

                                        Hof D'Intere 

                                        Wechelderzande  B

 

 Juni, Juli, Aug.       zomertentoonstelling

                                        Galerie Kunstklasse

                                        Houtave. B

6 Nov tot 31 Dec.   Smelik § Stokking

                                       Den HAAG. NL